Takstblad for Skive Svæveflyveklub 2015

Konto i Sparbank 9873-2685643513
Tarif

Bemærkninger

1

Indmeldelsesgebyr

1.000,00 kr.

Betales inden indmeldelse

2

Aktive elever

400,00 kr. mdr.

Fri flyvning i svævefly inkl. spilstart

3

Aktive TMG

250,00 kr. mdr.

Aktive medlemmer på (TMG)

4

Medlemmer

250,00 kr. mdr.

Inkl. PFT og to starter derefter 100 kr. pr. ekstra start

5

Aktive medlemmer

400,00 kr. mdr.

Inkl. spilstart og fri flyvning på svævefly

6

Passive medlemmer

150,00 kr. mdr.

Klubmedlem er ikke medlem af DSvU og KDA

7

Flyslæb

Afregnes med slæbepiloten

Ikke medregnet i kontingenter

8

Hangarleje for eget fly i vogn samt campingvogn

150,00 kr. mdr.

Kun ifølge aftale med bestyrelsen såfremt der plads i hangaren.

9

Prøveflyvning/gæsteflyvning

175,00 kr.

Flyvetid max 15 minutter

10

Pilot for en dag i svævefly

500,00 kr.


11

Tachotime for TMG

375,00 kr. timepris

Aftale med Niels Arild 61 65 82 99

12

S-teori

Betales af eleven

Teori/helbred m.m. betales efter de til enhver tid gældende takster.


  1. Medlemskabet er først endeligt når indmeldelse er godkendt af bestyrelsen.

  2. Medlemmer der ønsker at flyve som fartøjschef, eller elev i Skive Svæveflyveklub, skal være medlem af DSvU og KDA.

  3. Personer der har motorfly stationeret på flyvepladsen betaler kontingent for samtlige ejere, samt medlemskab af DSvU og KDA.

  4. Passive medlemmer har ret til at flyve med som passager, eller med instruktør (der må ikke skoles) samt mulighed for opbevaring af campingvogn i vinterhalvåret såfremt der plads.

  5. Aktive S-piloter har mulighed i begrænset omfang at medtage familiemedlemmer som passager uden betaling (skal være omskolet til do.).

  6. Medlemmer der er i restance med mere ind en mdr. vil af bestyrelsen bliver pålagt flyveforbud og efter 3 mdr. blive udmeldt af Skive Svæveflyveklub. Bestyrelsen kan dog fravige flyveforbuddet såfremt der indgået en aftale om afdragsordning.
Bestyrelsen

Niels Arild Jakobsen

Søren Mathiesen

Henrik Andersen